0532 454 84 98

İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Quick Tower Sit. No:8-10D Ataşehir/İstanbul

Sık Sorulan Sorular

Trafik kazasından kaynaklanan vefat durumunda ortaya çıkabilecek cenaze, defin masraflarını, ferdi kaza koltuk tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatını vefat edenin eşi, çocukları, anne ve babası maddi ve manevi tazminat olarak almaya hak sahibidir.

Yargıtay bu konuda içtihadını değiştirmesi sonucunda tam kusurlu olan sürücüler dahil bu kusurlu sürücülerin vefatları halinde aileleri için destekten yoksun kalma tazminatı almalarını mümkün kılmıştır.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına veya kazazedelere ödenecek tazminat tutarı alanında uzman kişiler ve Aktüerya Bilirkişilerince nitelikli olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama zarar görenin uğramış olduğu hasarın tam olarak tespiti noktasında çok önemlidir. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında zarar gören kişinin geliri belgelenemiyorsa asgari ücret üzerinden zararın hesaplandığını belirtmek gerekir.

Ölüm ve yaralanmalı trafik kazalarında ortaya çıkan tazminat isteme süresi; Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan zamanaşımı süresine göre uygulanır. Yaralanmalı trafik kazalarında süre, kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise süre kaza tarihinden itibaren 15 yıldır. Yaşanmış olan aynı trafik kazası olayında hem ölü hem yaralı varsa tazminat isteme süresi 15 yıl olacaktır.

Ferdi kaza koltuk sigortasından doğan tazminatlarda kişinin mirasçıları tazminat hakkına sahiptir. Yine vefat edenin yakınlarının duruma göre manevi tazminat talep etmek hakkı vardır.

Karayolları Trafik Kanunu gereğince, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve trafikte bulunan araçların verdiği maddi ve manevi zararlardan dolayı üçüncü kişilerin mağdur olmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Kazaya sebebiyet veren tarafın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Maddi hasarlı trafik kazalarında ise karşı tarafın trafik sigortası bulunmadığı takdirde, bu bedel kazaya sebebiyet veren kişinin kendisinden tahsil edilmektedir.

Trafik kazalarından doğan yaralanmalarda mutlaka ifadeniz alınır ve şikayetçi olup olmadığınız sorulur. Yine bir yakınınızın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında da mutlaka Emniyet ya da Cumhuriyet Savcılığı ifadenizi alarak şikayetinizin olup olmadığını sorar. Maddi (destekten yoksun kalma tazminatı, ferdi koltuk kaza sigortası tazminatı vb.) ve manevi tazminat haklarınız şikayet hakkınızla bağlı olmadığı için bu haklarınızı talep edebilirsiniz. Ancak dosyanıza bir uzlaşmacı atanmış ve karşı tarafla uzlaşmışsanız tazminat talep edemezsiniz.

Maddi hasarlı trafik kazasından sonra tutanak tutulmazsa, kaza dolayısı ile meydana gelen hasarı sigorta şirketi karşılamaz ve ödemeyi kendi cebinizden yapmak zorunda kalırsınız. Kaza geçirdiğiniz sırada tutanak belgesi yoksa mobil kaza tutanağı uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Ölümlü trafik kazaları neticesinde; destekten yoksun kalma tazminatı, ferdi koltuk kaza sigortası tazminatı ve manevi tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. Yaralanmalı kazalarda ise maluliyetiniz sebebiyle iş gücü kaybından doğan maddi tazminat ve manevi tazminat haklarınız doğmaktadır.

Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilmek için olay yerine gelen yetkililerce Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı bulunmaması durumunda, trafik kazası sonucu oluşan zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmak istenilmemektedir. Kaza sonrasında yaralının acil olarak sağlık kurumuna ulaştırılmasının gerekmesi halinde, araç sürücüsünün yaralıyı başka bir araç ile sağlık kurumuna götürmesi veya başka araç bulunmaması nedeniyle kendi aracı ile götürmek zorunda kalması halinde, sağlık kurumunda bulunan emniyet yetkililerine başvurularak tutanak düzenletilmesi gerekmektedir. Bunun da mümkün olmaması durumunda, şahitler ile bir karakola başvurularak olaya ilişkin tutanak düzenletilmelidir.

Hak sahibi erkek çocuklar 18 yaşını doldurana kadar, hak sahibi kız çocuklar ise 22 yaşına kadar destekten yararlanacaklardır. Şayet hak sahibi erkek çocuklar 18 yaşını doldurmuş olsalar bile öğrenim hayatına devam etmekte iseler destekten yararlanma süreleri 25 yaşını doldurana kadar olur. Kız çocuklar içinde bu genel hükümler geçerlidir. Ancak fiiliyatta gerçekleşen her ihtimal tazminat hesaplamasında dikkate alınmaktadır.

Tek taraflı bir trafik kazasında, yolcu konumunda olan kişi aracın trafik sigortasından tazminat alabilir. Genel Şartlar kapsamında belirtilen rücu sebeplerinden birisinin bulunmaması halinde sürücüye veya araç sahibine herhangi bir zarar gelmez, aynı zamanda yolcu konumundaki kişi aracın maliki ise tazminat talebinde bulunamaz.

Kaza geçiren kişinin, bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar hiç çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış bulunması “geçici iş göremezliktir. Yalnızca meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil, tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar, örneğin kaza sonucu yaralanma nedeniyle kendi ev hizmetlerini bir süre yapamayan ev kadınları da “geçici iş göremezlik tazminatı” isteyebilirler.

Haksız eylem veya kaza sonucu yaralanan kişi, tümüyle iyileşip eski sağlığına kavuşuncaya kadar yaptığı ve ilerde yapacağı tüm masrafları isteyebilir. Yaralanan kişi, olay gününden başlayarak tümüyle iyileşip yeniden çalışmaya ve günlük işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı tüm tedavi ve iyileşme giderlerini zarar sorumlularından isteyebilir. Trafik kazası sonucunda 2 ayağımda kırıldı. Bakıcı tazminatı alabilir miyim? Meydana gelen trafik kazası sonucunda sürekli olarak başka bir kimsenin bakımına muhtaç hale gelen kimselerin hak kazanacağı tazminat türüdür. Bu tazminat türünün asıl amacı, sürekli olarak bakıma muhtaç olan kimselerin “kendine bakan kimselere” ödeyeceği maaşların toplu olarak

Genel Şartlarda yer alan tanımına göre: “Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.” Taşıma faaliyeti sırasında meydana gelen bir trafik kazasında zarar gören yolcular ve sürücü ferdi kaza limiti dahilinde tazminat talep edebilmektedir.

Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportöleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Hakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilecektir.

Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın maddi hasarını karşılamaz, Zorunlu trafik sigortası kusuru dikkate alarak; ölüm durumunda yapıldığı aracın sürücüsünün yakınlarının, yapıldığı aracın içinde bulunan yolcuların ölüm ve sakatlanma dahil zararı ile zarar verdiği diğer aracın ölüm, sakatlanma ve maddi hasar da dahil zararlarını karşılar.

Kasko ise kusura bakmaksızın yapıldığı aracın maddi hasarı ile gerekli klozları barındırması kazada meydana gelen ölüm ve yaralanma durumunda manevi tazminat, ferdi kaza tazminatı, zorunlu trafik sigortası (zmss) limitinin aşılması durumunda aşılan kısımları da karşılayabilmektedir. Araçlara kasko yaptırırken İhtiyari Mali Mesuliyet ile Manevi Tazminat klozlarının olmasına özellikle dikkat edilmesini tavsiye etmekteyiz.

 

Her trafik kazasında tazminat alma süresi farklılık göstermektedir. Yaralanmalı trafik kazalarında mağdurların tedavisi tamamlandıktan sonra sürekli iş göremezlik oranı tespit edilmektedir. Tedavi süreci devam ederken maluliyet tespiti yapılamamakta olup, bu süre ortalama edildikten sonra ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. (Uzuv kaybı, organ kaybı ve omurga kırıklarında tedavi sürecinin bitmesini beklemeye gerek yoktur ve tazminat başvurusu derhal yapılabilir.) Maluliyet durumu tespit gün sigorta şirketinin tutumuna göre bir miktar ya da tazminatın tamamı alınabilmektedir. Rapor almadan önce de sigorta şirketine tazminat talebiyle başvuru yapılabilmekle birlikte bu başvurularda rapor olmadığından sigortanın belirlediği miktar üzerinden ödeme yapılabilir veya hiç ödeme yapılmayabilir.

Kaza sonucu beden gücünde azalma meydana gelmesi durumunda meydana gelecek iş gücü kaybını telafi etmek ve mevcut yaşam standardını koruyabilmek adına, poliçede önceden belirtilen teminat sınırları dâhilinde hesaplanacak olan tazminatın ödenmesidir.

Araçların zorunlu mali mesuliyet sigortasından karşılanabilecek olan bu tazminat türü, tıbbi tedavinin sona ermesinin ardından alınacak maluliyet raporu ile sigorta teminatı limitleri dahilinde sigortalıya ödenir. Ne kadar tazminat alabileceğinizle ilgili bizimle irtibata geçmeniz durumunda aktüer uzmanlarımız tarafından tazminat tutarınız hesaplanarak en kısa sürede tarafınızla iletişime geçilecektir.

Kaza sonrası oluşan haksız eylem nedeniyle açılan soruşturmada veya kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilmiş olunması, tazminat alınmasına engel değildir. Şikayetten vazgeçme sadece kusurlu kişilerin hapis cezası ile cezalandırılabilmesini ortadan kaldırmaktadır. Maddi ve manevi tazminat davası açılmasına bir engel bulunmamaktadır.

Kaza tarihinden itibaren 10 yıldır.

İş kazası geçirdiğinize dair SGK’ya başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Kaza Tazminatı Hesaplayın

Tazminat Hesaplamak için tercihte bulunun ve açılan formu doldurunuz.

Tazminat.
ORG

Tazminat.org ailesi olarak trafik kazalarında ve iş kazalarında vefat, sürekli/geçici sakatlık veya yaralanma sonucunda oluşan maddi ve manevi mağduriyetler neticesinde meydana gelen zarar ve kayıpların telafisinde mağdurlara hızlı ve güvenilir hizmet veriyoruz.

Yaralanmalı Kaza Tazminat Hesaplama
Formu Dolduranın

* Ölümlü/yaralanmalı trafik kazaları için yapılacak tazminat hesaplamaları şirketimiz bünyesindeki alanında uzman avukatlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız halinde hasar uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

* Kişisel verileriniz sadece tazminat hesaplaması ve bu hesaplamanın sizlere iletilmesi için kullanılır. Kişisel Verileri Koruma taahhüdümüz hakkında bilgi sahibi olmak için KVKK sözleşmemize göz atabilirsiniz.

Ölümlü Kaza Tazminat Hesaplama
Formu Dolduranın

* Ölümlü/yaralanmalı trafik kazaları için yapılacak tazminat hesaplamaları şirketimiz bünyesindeki alanında uzman avukatlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız halinde hasar uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

* Kişisel verileriniz sadece tazminat hesaplaması ve bu hesaplamanın sizlere iletilmesi için kullanılır. Kişisel Verileri Koruma taahhüdümüz hakkında bilgi sahibi olmak için KVKK sözleşmemize göz atabilirsiniz.